Länsi-Punkaharjun kyläyhdistys ry

   
         
       
 

ESITTELY

SIJAINTI

KYLÄOPAS

TONTIT

JÄSENLOMAKE

HALLITUS

VALOKUVIA

 

Palaute:
kulennoisissa ät luukku.com

 

 

Näin syntyi Länsi-Punkaharjun kyläyhdistys ry ja uusi koulu

Keväällä 1999 Kulennoisten koululla pidettiin kyläkokous oppilaille, vanhemmille ja muille kyläläisille kouluasian tiimoilta. Vanhemmat olivat saaneet tietää, että Kulennoisten koulun laajennushanke ei ollut mukana opetusministeriöön menevällä "läänin listalla". Kyläkokouksessa nimettiin työryhmä tutkimaan kyläyhdistyksen perustamista kyläläisille tärkeiden asioiden ajamiseksi. Samalla käynnistettiin nimien keräys adressiin Kulennoisten koulun laajennuksen vauhdittamiseksi. Aikanaan adressi luovutettiin kunnanvaltuustolle kunnallisaloitteen liitteenä.

Kyläyhdistyksen perustava kokous pidettiin 12.9.2000 ja perustamisasiakirjan allekirjoitti 39 henkilöä. Kyläyhdistyksen alueeksi määriteltiin Punkaharjun kunnan läntisestä osasta Kulennoisten, Lahdenkylän ja Tuunaansaaren kylät. Kyläyhdistyksen nimeksi tuli Länsi-Punkaharjun kyläyhdistys ry, sillä haluttiin hyödyntää Punkaharju-nimen tunnettavuutta. Länsi-Punkaharjun kyläyhdistys ry haluaa edistää eri kylänosien yhteenkuuluvuutta ja kanssakäymistä, sekä toimia kyläläisten puolestapuhujana ja asioiden eteenpäin viejänä. Lisäksi kyläyhdistys haluaa pitää kylät viihtyisinä ja toimivina niin, että Kulennoinen, Lahdenkylä ja Tuunaansaari ovat hyviä paikkoja olla ja elää, kasvattaa lapsia tai viettää vanhuutta.

Kyläläisten, kunnan valtuutettujen ja virkamiesten yhteisen toiminnan tuloksena kesällä 2002 alkoivat uuden puurakenteisen Kulennoisten koulun rakentamistyöt.Vanha koulu rakennuksena säilytetään toistaiseksi, mutta opetuskäytöstä se poistui uuden koulun valmistuttua kesällä 2003.. Uudessa koulurakennuksessa on nykyaikaisten opetustilojen ja tilavan liikuntasalin lisäksi omat tilat esiopetukselle ja 20-paikkaiselle päiväkodille. Varsinkin lapsiperheiden elinolot ja mahdollisuudet kyläläisten harrastuksiin paranivat näin huomattavasti.

Oppitunnin alku Kulennoisten koulussa

 
 
   
Päivitetty 17.8.2010   Länsi-Punkaharjun kyläyhdistys - Kyläyhdistyksen synty