Valitus Ruorasmäen kylätalon myynnistä hylättiin

Korkein hallinto-oikeus hylkäsi tekemämme valituksen Ruorasmäen koulukiinteistön myynnistä, päätös on annettu 12.2. ja tuli keskiviikkona postissa.

Kyläyhdistykselle päätös on hankala. Ensi kesän tapahtumista on jo mainostettu kyläkoulun entisten oppilaiden suurjuhlaa 7.6. ja Kukon kierros -hölkkätapahtumaa 20.7. Lisäksi on suunniteltu ainakin perinteisiä iltamia. Kylätalona toimivassa koulussa toimii viikoittainen jumppapiiri ja kylän järjestöt kokoontuvat siinä. Tänä keväänä kiinteistö on koulukäytössä.

Korkeimman hallinto-oikeuden päätös on seitsemän sivua pitkä. Esko Kilpisen jääviyteen ei oteta kantaa, mutta päätellään että koska hän tai kukaan muu ei vastustanut päätöstä niin valtuusto on hyväksynyt jääväyksen.

Tarjouskilpailun virheisiin ei oteta kantaa, vaan todetaan että laissa ei ole säännöksiä siitä missä järjestyksessä kunnan omistama kiinteistö tulisi myydä. Valmisteluunkaan ei oteta kantaa, vaan todetaan että valtuustolla on valta päättää, onko valmistelu ollut riittävä.

Valtuuston päätös tehtiin 20.12.2004. Siitä valitettiin ensin Kuopion hallinto-oikeuteen ja sitten Korkeimpaan hallinto-oikeuteen.

Mielestämme asian selvittäminen pitäisi nyt aloittaa alusta kartoittamalla erilaiset mahdollisuudet kiinteistön suhteen.

Talon ostajalla Ilari Palmulla ei tällä hetkellä ole yritystoimintaa. Jos kylätalo myydään hänelle, siitä tulee yksityisasunto. Valtuuston oli tarkoitus myydä se yrityskäyttöön ja yhteisölliseen toimintaan. Suuri osa myyntihinnasta jouduttaisiin maksamaan valtiolle kouluremontin valtionosuuden palautuksena kuten Nipulin koulun myynnin yhteydessä.

Valtuuston myyntipäätöksessä on mainittu ehtona, että "Palmun kanssa voidaan laatia sopimus, joka mahdollistaa koulukiinteistön yhteisöllisen käytön myynnin jälkeen". Tällainen sopimus yritettiin laatia vuonna 2005, mutta siitä ei päästy yhteisymmärrykseen. Palmun laatiman sopimusluonnoksen mukaan vain osa alaluokasta varattaisiin kyläläisten käyttöön, käytöstä perittäisiin vuokraa ja Palmu hoitaisi kaiken tarjoilun tiloissa. Yhteisöllisestä käytöstä pitäisi laatia vuosittainen käyttösuunnitelma. Lisäksi sopimus yhteisöllisestä käytöstä raukeaisi, jos omistaja myisi talon eteenpäin.

Kyläkokous vaati 28.2.2005, että talo vuokrataan tai myydään kyläyhdistykselle tai

1. Yhteisöllinen käyttö kirjataan kauppakirjan rasitteeksi.
2. Yhteisölliseen käyttöön varataan riittävät tilat sisältäen keittiön.
3. Tilaisuuksien järjestäjät saavat itse hoitaa kahvi- ym. tarjoilun.
4. Tilat on käytössä muutaman päivän varoitusajalla.
5. Kyläteatterille ja järjestöille varataan myös varastotiloja.

Kyläyhdistys tarjoutui kantamaan kaikki kylätaloon liittyvät kustannukset, jos talo vuokrataan sille. Kyläläiset ovat muodostaneet osuuskunnan, joka on tarjoutunut ostamaan talon.

Ravioskorven entinen koulu myytiin kyläyhdistykselle kylätaloksi >>>
Pappisen entinen koulu on vuokrattu kyläyhdistykselle kylätaloksi >>>
Mynttilän entinen koulu myytiin kyläyhdistykselle ja toimii kylätalona >>>
Marjoniemen entinen koulu on vuokrattu kyläyhdistykselle kylätaloksi >>>
Pärnämäen kuoulu vuokrattiin kylätaloksi ja lunastettiin kyläyhdistykselle vuonna 2006 >>>

Kyläyhdistyksen pääsivulle >>>
Järvi-Suomen kylät ry:n pääsivulle >>>