Itävallan vierailu 21.-25.9.2007

Otteita muistiinpanoista / Henrik Hausen

Reiterfarm Edtbauer

Tilan päärakennus paloi 1932 ja rakennettiin uudestaan, siihen aikaan tila oli puhdas maitotila. Maata on 27 ha. Sitten vähitellen yhä tärkeämmäksi nousi "gastronomia", juhlien järjestäminen ja majoitustoiminta. Lehmistä luovuttiin 1960-luvulla kun oli vaikeaa yhdistää navettatyö ja ravintolatoiminnan vaatima hygienia.

Tilalle tuli hevoset, tällä hetkellä tilalla on 20 omaa haflinginhevosta ( http://fi.wikipedia.org/wiki/Haflinger ) ja lisäksi hoidetaan 5 vuokrahevosta. Tilan erityiseksi kohderyhmäksi nousi lapset ja tilalle on rakennettu oma maneesi. Järjestetään ratsastusleirejä, ravintola on auki viikonloppuisin ja muuten se toimii tilausravintolana. Isäntä toimii myös laajalla alueella kengitysseppänä.

Leader

Itävallan Leader-ohjelmat ovat vasta tekeillä, valmistuvat joulukuussa, mutta tarkoitus on, että hankkeita voidaan rahoittaa jo vuoden 2008 alussa. Alueita on muokattu uudestaan, entinen Steyr-Kirchdorfin alue on jaettu kahdelle toimintaryhmälle. Steyrin kaupunki ja sen ympäristö muodostavat yhden toimintaryhmän ja suurin osa entisestä Lag Annesta tulee Lag Kalkalpen.

Lag Kalkalpenin toimintaryhmään kuuluu 22 kuntaa joissa on yhteensä 45 000 asukasta eli kyseessä on pieniä kahden tuhannen asukkaan kuntia. Toimintaryhmän yleiskokoukseen tulee alueen noin 20 kunnasta kaksi edustajaa kustakin: yksi poliitikko - yleensä pormestari - ja yksi virkamies, esimerkiksi suunnittelusihteeri. Lisäksi edustettuna on kuntien omistama kansallispuistoyhtiö, yrittäjät ja järjestöt. Nyt käydään keskustelua siitä, suunnataanko rahoitus kokonaan ympäristönsuojeluun ja kestävän kehityksen edistämiseen vai myös laajemmin kylien kehittämiseen.

Kunnat näkevät toimintaryhmän lähinnä hankerahan lähteenä, mutta Andy haluaisi että sillä olisi itsenäisen kehittäjän asema ja että se lisäisi yhteistyötä esimerkiksi kansallispuistoalueen matkailumarkkinoinnissa. Hildegundia harmittaa, että alue jaettiin uusiksi juuri kun keskuskaupunki Steyr ja maaseutualue Kirchdorff viime ohjelmakaudella oli tiivistänyt yhteistyötään toimintaryhmän Lag Annen ansiosta.

(Keskusteluja Lag Kalkalpenin tj:n Andreas Silcherin ja hanketyöntekijä Hildegund Morganin kanssa)

Kunnat

Itävallassa on pieniä kuntia ja ne yritettiin yhdistää 1970-luvulla. Yhdistämishanke kohtasi suurta vastustusta ja osa silloin tehdyistä kuntaliitoksista purettiin. Edelleen yhteistyön lisääminen on tärkeää mutta liitoksista ei puhuta muuten kuin joidenkin reikäleipäkuntien osalta.

Itävallassa on 9 osavaltiota, yksi niistä Oberösterreich, jossa on 444 kuntaa, joista pienimmässä on 200 asukasta. Osavaltiossa on lisäksi 18 aluetoimistoa (vastannee meidän TE-keskuksia).

Kuntien itsehallinto on kirjattu perustuslakiin. Tehtäviä on mm. itsenäinen maankäytön suunnittelu, infrastruktuurin rakentaminen, sosiaalihuolto ja kunnan kehittäminen. Koulujen osalta kunta ylläpitää rakennukset mutta osavaltiohallitus järjestää koulutuksen. Terveydenhuolto on myös osavaltion järjestämä ja Dörfelin arvion mukaan kunnat ovat lähinnä maksumiehiä.

(Keskustelu pormestari Christian Dörfelin kanssa)

Unterlaussa

Kylä on pieni ja sijainti syrjäinen: laakson pohjalla ja kahden maakunnan rajalla. Kylässä on ennen toiminut bauksiittikaivos. Kylässä on vahva yhteisöllisyys ja monta järjestöä (noin 20?), mm. puhallinorkesteri, mutta yhteinen kokoontumistila on puuttunut. Elisabeth Fuxjäger ja hänen miehensä keksi, että kun VPK rakentaa uuden talon, niin yläkertaan rakennetaan hieno kylätalo eli yhdistysten sali. Vierailumme sattui viikkoa ennen yhdistyssalin vihkiäisiä. Kylässä toimii myös mm. vanhusten kyytipalvelu jossa työ tehdään talkoilla mutta kunta tukee toimintaa niin, että tuki peittää bensa- ym. kulut.

Ylä-Itävallan kyläkuvapäivät (Oö Ortbildmesse) (Elina, Hannu, Henrik)

Vierailu St. Peter in der Au

Idyllinen kuntakeskus on Nieder-Österreichin puolella ja se toimi nyt päivien vierailukohteena. Kylässä järjestetään tänä vuonna maakuntanäyttely NÖ Landesausstellung 2007 teemalla Tuli ja maa. Päivät ja kylänäyttelyt ovat osa kahden osavaltion kylä- ja kaupunginkehittämisohjelmaa ja näyttelykohdekylät ovat tehneet suuri investointeja ja saaneet niihin myös osavaltion tukea.

Kunnassa on toteutettu useita kansallisesti rahoitettuja hankkeita. Kylän/pikkukaupungin keskellä oleva linna on restauroitu, on rakennettu paikoitusalueita jne. Kesän maakuntanäyttelyn aikana linnan vieressä on tyylikäs maalaispuoti, jossa kymmenen ympäristön kylää vuorottelee myyjänä.

St. Peterissä on oma kylän kehittämisyhdistys, joka keräsi ideoita asukkailta hanketta varten. Yksi idea oli linnanpihan kattaminen erikoisella pressukatolla. Linnaan rakennettiin iso ravintolasali, jossa toimii tilausravintola. Vierailijat kyselivät, miten kylän muut ravintoloitsijat suhtautuvat uuteen kilpailijaan. On kuulemma yleistä, että juuri ravintoloitsijat vastustavat uudistuksia kyliin, heille sopii että kylän elämä on verkkaista ja he tulevat hyvin toimeen pienellä työmäärällä. Tässä uusi ravintola oli tarjottu myös St Peterin entisille ravintoloitsijoille. Heistä ei kukaan ottanut vastaan uutta bisnestä, mutta eivät myöskään vastustaneet paikkakunnan kehittämistä. Kunta osallistuu myös Moststrasse -viinitien kehittämiseen.

St. Michael

500 asukkaan kylästä vuoren huipulla on mahtavat näköalat joka suuntaan, kylä kuuluu St. Peterin in der Au:n kuntaan. Kylässä ollaan ylpeitä siitä, että suuri osa työikäisistä osallistuu kehittämisyhdistyksen toimintaan ja ollaan surullisia siitä, että koulu suljettiin jo 1976. Kehittäminen aloitettiin yhteisten tavoitteiden kartoittamisella ja projektien suunnittelulla. Kunnostettiin museoyhdistyksen talo, rakennettiin leikkipaikka päiväkodin viereen, nuorten aloitteesta rakennettiin jalkapallokenttä, kunnostettiin yhdistys- ja VPK -taloa, rakennettiin jätteiden lajitteluasema jne. Osavaltio rahoittaa noin puolet investointihankkeista, loput on vapaaehtoistyötä ja lahjoituksista.

Kyläkuvapäivien seminaari Kleinramingissa klo 14-18

Avaus

Seminaarin järjesti L(i)ebensverte Oberösterreich Dorf- und Stadtentwicklung -ohjelma kyläkuvapäivien yhteyteen. Ohjelma on myös järjestänyt mm. kylienkehittämiskurssin johon otettiin 5 osallistujaa joka kylästä sekä tukenut eri paikkakuntien kyläkuvaa parantavia hankkeita.

Schmidham - esittely Alois Teufl ja Maria Mair

Schmidham:in 392 asukkaan kylä on palkittu useamman kerran sydämellisenä kylänä, kauniina kylänä ja tänä vuonna kylä voitti ideakilpailun. Kylässä on viisi yhdistystä.

Kylää on kehitetty monipuolisesti vuodesta 1997 lähtien: Kyläkuvaa on kohennettu investoinneilla, rakennusohjeilla ja ilmaisella neuvonnalla talonomistajille. Kylään on perustettu omenalajikenäyttely ja perustettu jalkapallokenttä, kaksi vaellupolkua, kaksi leikkipaikkaa.

Vuosittain järjestetään lastentapahtumia, toukokuun tapahtuma, adventtitapahtuma jne. Myös tapoja on yritetty kohentaa mm. koulujen kautta, kylälehteä painetaan 250 kpl kaksi kertaa vuodessa ja jaetaan ilmaiseksi joka kotiin. Sosiaalisiin ongelmiin etsitään ratkaisuja yhdistystenkin avulla.

Maria Neustift - esittely Erich Infanger

Kylässä on 1700 asukasta, runsaasti yhdistyksiä mm. seminaarissa esiintyvä kuoro, pyhiinvaelluskirkko jne. Kylän kehittämisyhdistys perustettiin 2005 tavoitteena kyläkuvan parantaminen. Aloitettiin laajalla suunnittelu- ja julkisuuskampanjalla, järjestettiin 23 tiedotustilaisuutta ja saatiin kaikki yhdistykset ja ikäryhmät mukaan.

Kehittämisyhdistys ei korvaa kuntaa eikä arkkitehteja, vaan toimii näiden kanssa yhteistyössä. Yhteistyö seurakunnan kanssa auttaa yhdistystä saavuttamaan laajan hyväksynnän. Meneillään oleva uudistushanke on rohkea ja talousarvio on 1,2 miljoonaa euroa. Erityisesti avataan näköaloja kyläkeskuksesta eri suuntiin. Torin vierestä purettiin betoninen kioski, joka peitti näköalan. Nuoret otettiin mukaan purkaus- ja rakennustöihin ja suureen purkausjuhlaan.

Elina Leppäsen alustus

Elina kertoi seminaarissa suomalaisesta kylätoiminnasta Hildegund Morganin avustuksella ja alustus sai erittäin myönteisen vastaanoton. Lisäksi meillä oli näkyvä materiaalipöytä seminaarin ovella.

Vierailu Traudi Holzerin maatilalla

Tilalla on 15 lehmää ja lisähintaa maidolle saadaan sekä luomusopimuksilla että Faire Milch -ohjelman kautta. Faire Milch perustuu siihen, että kuluttajat maksavat enemmän maidosta ja tämä lisähinta menee viljelijöille. Näin kuluttajat haluavat auttaa maatiloja pärjäämään.

Tila sijaitsee korkealla vuoristossa kapean mutkaisen tien takana. Tilan ohi suunnitellaan nyt suorempaa tietä ja perhe suunnittelee rakennusten kunnostusta tien valmistuttua. Traudin tilalla on maata 29 hehtaaria joista 6 metsää ja jokainen hehtaari on niin vinossa, että pitää miettiä mille pellolle voi päästää lehmiä ja millä voi ajaa traktorilla. Yksi pelto niitetään ja haravoidaan käsin kun se on liian jyrkkä koneille.

Viljely ja navetta ei yksinään elätä perhettä, vaan Traudi leipoo ja hänen miehensä kiertää luomuneuvojana. Traudin ja miehen lisäksi tilalla asuu kolme lasta joista vanhin on nyt siviilipalvelussa ja kohta muuttamassa pois, sekä Traudin vanha äiti. Vierailumme vastaanotto oli todella lämmin ja ystävällinen!

Kyläyhdistyksen pääsivulle >>>
Järvi-Suomen kylät ry:n pääsivulle >>>

..