Tiedote 1.3.2005:

Ruorasmäen kylätalossa kokoonnuttiin eilen ottamaan kantaa kylätalon yhteisöllisen käytön tulevaisuuden vaihtoehtoihin.

Palaverin pohjana oli kolme ehdotusta.

1. Kyläyhdistys ja Ruorasmäen kisailijat ovat ensisijaisesti ehdottaneet kunnanhallitukselle, että kylätaloa ei myydä vaan vuokrataan kyläyhdistykselle. Perusteena oli, että kunta joka tapauksessa joutuu palauttamaan valtiolle kouluremontin valtionapuja noin 60 000 euroa eli suuri osa koulun 80 000 euron kauppasummasta. Tähän ehdotukseen emme ole saaneet vastausta.

2. Toisena vaihtoehtona ehdotimme edellisessä palaverissa 16.1., että koulun kauppakirjan rasitteeksi kirjataan, että kyläläisillä olisi oikeus maksutta käyttää kylätalon tiloja ja pihaa tiettyjen sääntöjen mukaan.

3. Kolmantena vaihtoehtona oli esillä koulun ostajaehdokkaan laatima sopimusehdotus, jonka mukaan

  • alaluokka tulisi kokouskäyttöön vuokraa vastaan, joka kattaisi sähkön kulutuksen ja siivouskulut,
  • ulkoilmatilaisuuksia voitaisiin järjestää siinä laajuudessa kuten aikaisemminkin (ei määritellä tarkemmin),
  • kaikkien tilaisuuksien tarjoilun hoitaisi talon omistaja tai hänen valtuuttamansa yritys,
  • kaikista sisä- ja ulkoilmatilaisuuksista tulee esittää talon omistajalle vuosittain käyttösuunnitelma,
  • sopimus on voimassa niin kauan, kun kylätalo on Ilari Palmun hallussa ja jos yhteisöllinen käyttö estyy, Ilari Palmu maksaa kunnalle sopimussakkoa 5000 euroa.

Paikalla ehdotuksia käsittelemässä oli 11 kyläläistä ja lisäksi sähköpostilla ja puhelimitse oli ottanut kantaa ehdotuksiin 10 kyläläistä. Mukana oli jäseniä mm. kyläyhdistyksestä, urheiluyhdistyksestä, metsästysseurasta, osakaskunnasta, isoimmista tiekunnista jne.

Kokouksessa etsittiin ratkaisua, jolla päästäisiin eteenpäin kylätalon kehittämisessä ja yhteistyöhön kunnan kanssa. Kuitenkaan kukaan ei kannattanut ostajaehdokkaan laatimaa sopimusehdotusta vaan vaadittiin, että yhteisöllinen käyttö kirjataan rasitteena kauppakirjaan. Tämä ei olisi kohtuutonta, kun ostaja saa talon "alennuksella" vedoten yhteisölliseen käyttöön.

Ainoa nopea ratkaisu kylätalon tilanteeseen joka sai kannatusta oli talon vuokraaminen kyläyhdistykselle ja mahdollisesti myyminen kyläosuuskunnalle myöhemmin, kun valtionosuuden palauttaminen ei enää sitä estäisi. Emme näe mitään perusteita sille, miksi tämä ei olisi myös kunnan kannalta hyvä ratkaisu: ei enää kustannuksia kunnalle ja kylän kannalta tärkeä palvelu säilyisi.

Kyläyhdistyksen pääsivulle >>>
Järvi-Suomen kylät ry:n pääsivulle >>>

Kannanotto 28.2.2005:

Pertunmaan kunnanhallitus

Kannanotto sopimusluonnokseen "Ruorasmäen koulukiinteistön yhteisöllinen käyttö"

Mielestämme kunnalla ei ole mitään syytä myydä Ruorasmäen kylätaloa yksityiselle. Kylämme on vilkas varsinkin kesäisin kun täällä on 150 vakituisen asukkaan lisäksi satoja kesäasukkaita. Vilkas kylätoiminta on tuonut kuntaan uusia asukkaita ja kyläkyselyssä vuonna 2002 kuusi kesäasukasperhettä ilmoitti haluavansa asua vakituisesti Pertunmaalla.

Ilman kokoontumistilaa kylätoiminta nykyisessä laajuudessaan loppuu. Koemme loukkaavana, että kunnan päättäjät useassa yhteydessä ovat tuoneet esille, että kunnan pitäisi "päästä eroon" Ruorasmäen kylätalokiinteistöstä. Eikö kunta ole meitä kuntalaisia varten olemassa?

Sopimuksen jatkumisesta kiinteistön myynnin yhteydessä ei ole takeita, jos yhteisöllistä käyttöä ei kirjata kauppakirjaan rasitteeksi. 5 000 euron sopimussakko sopimuksen rikkomisesta ei ole suuri verrattuna kiinteistön myyntihintaan. Sopimus raukeaisi, jos omistaja myisi talon eteenpäin. Tätä emme voi hyväksyä.

Sopimusluonnos on aika epämääräinen. 40 neliömetrin entinen alaluokka varattaisiin yhteisölliseen käyttöön mutta ilmeisesti siinä on tarkoitus järjestää myös lasimyyntitoimintaa. Kyläyhdistyksen vuotuisissa juhlissa on yleensä noin 40 henkeä, joten tämä luokka ei riittäisi kokoontumistilaksi.

Sopimusluonnoksen mukaan kaikesta toiminnasta maksettaisiin vuokraa, ja talon omistaja hoitaisi kaiken tarjoilun sisä- ja ulkotilaisuuksissa. Kyläyhdistys ja urheiluseura on kannanotossaan esittänyt, että käytön pitää olla ilmaista. Tarjoilu on tilaisuuksissa erittäin tärkeä tulonlähde kylän seuroille, joten luonnos ei tule toimimaan käytännössä. Ilari Palmun tarjoama hinta on 10 000 euroa pienempi kuin talosta tarjottu korkein tarjous ja kuitenkin hän velottaisi myös yhteisöllisestä käytöstä vuokraa.

Yhteisöllisestä käytöstä laadittava vuosittainen käyttösuunnitelma on myös todella hankala laatia, koska tapahtumia järjestävät monet yhteisöt joustavasti tarpeen ja voimavarojen mukaan. Kylätalolla kokoontuu mm. kyläyhdistys, Ruorasmäen kisailijat, Pohjoinen metsästysseura, osakaskunta ja lähetyspiiri. Kyläyhdistyksen omistamien kahdensadan henkilön penkkien säilytyksestä, pianon paikasta, jalkapallokentän käytöstä jne. ei myöskään sopimuksessa mainita. Näytelmien ja urheilutapahtumien yhteydessä ilmeisesti ei olisi käytössä suihkuja tai saunaa?

Vaadimme, että

  • yhteisöllinen käyttö kirjataan kauppakirjaan rasitteeksi
  • kylätalomme yhteisölliseen käyttöön varataan riittävät tilat sisältäen keittiön ja suihkut
  • tilaisuuksien järjestäjät saavat itse hoitaa kahvi- ym. tarjoilun
  • tilat on käytössä muutaman päivän varoitusajalla eikä vuosisuunnitelman mukaan
  • kyläteatterin ja järjestöjen käytössä on jonkun verran varastotilaa.

Esitämme, että kiinteistöä ei myydä, vaan vuokrataan kyläyhdistykselle. Näin kouluremontin valtionosuuksia ei tarvitse palauttaa, ja kunta välttyy kiinteistön ylläpitokustannuksilta. Takaamme, että kyläyhdistys kantaa kaikki kiinteistöön liittyvät kustannukset.

Kokoontuneena Ruorasmäen kylätalolle 28.2.2005 klo 19:

Heikki Alatyppö, Jarmo Tonteri, Timo Särkkä, Pentti Komppa, Jyrki Nurminen, Aini Komppa, Eila Tuominen, Timo Saaritsa, Esko Kilpinen, Eeva Hallivuori, Henrik Hausen