HENRIK HAUSEN
UUSIMÄENTIE 157, 19460 RUORASMÄKI
Puh. 015-689 676, 0400-992 699, Kotikunta: Pertunmaa

Korkein hallinto-oikeus
PL 180
00130 Helsinki

VALITUS HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖKSESTÄ

Haen muutosta Kuopion hallinto-oikeuden päätöksiin 16.3.2007 Diaarinrot 00196/05/2299 ja 00197/05/2299 koskien Pertunmaan kunnanvaltuuston päätöstä 20.12.2004 § 67.

Vaadin, että kunnanvaltuuston päätös myydä Ruorasmäen koulukiinteistö Ilari Palmulle kumotaan ja asian käsittely aloitetaan alusta. Vaadin myös, että päätös asetetaan toimenpidekieltoon.

Kunnanvaltuuston puheenjohtaja ja kunnanjohtaja päättivät kesken pykälän käsittelyn, että kunnanvaltuutettu Esko Kilpinen on jäävi tässä asiassa ja estivät näin hänen tuovan esille käsittelyn monet puutteet. Hallinto-oikeus jätti tutkimatta Esko Kilpisen jääviyden vedoten siihen, että Kilpinen poistui kokoushuoneesta vapaaehtoisesti. Koska asiasta ei avattu keskustelua, Kilpinen ei katsonut voivansa vastustaa puheenjohtajan päätöstä. Mielestäni jääviys tulisi tutkia ja puheenjohtajan päätös purkaa, jos se on tehty virheellisin perustein.

Asian käsittely oli erittäin puutteellinen ja kunnan asukkaita ei ole kohdeltu tasapuolisesti.

Olen oheisessa kunnallisvalituksessa ja Kilpinen omassaan esittänyt perusteita sille, että päätös ei ole oikein valmisteltu. Erityisesti haluan kiinnittää huomiota siihen, että kunnanhallitus ei noudattanut aiempia päätöksiään ja neuvotellut kyläläisten kanssa asiasta.

Valtuuston keskustelun keskustelussa kunnanhallituksen puheenjohtaja sitten väitti virheellisesti, että kiinteistön yhteisöllisestä käytöstä olisi sovittu Palmun ja kyläläisten kanssa. Tämä asia merkittiin myös pöytäkirjaan päätöksen perusteluksi vaikka mitään sopimusta ei ollut tehty. Valtuuston päätös on epämääräinen ja suosii Ilari Palmua sikäli, että siinä ei ole mainintaa, kuka laatii ja hyväksyy sopimuksen yhteisöllisestä käytöstä. Käytännössä Palmu voi sanella ehdot, vaikka valtuuston tarkoituksena oli turvata kyläläisten oikeudet.

Myös valtionosuuksien palauttamisvelvollisuudesta kunnanjohtaja esitti virheellisesti, että palautusvelvollisuutta ei tule. Tämä on jo osoittautunut vääräksi: Nipulin koulusta joudutaan palauttamaan valtionosuuksia kun se myytiin. Kunnanhallitus ei ollut selvittänyt palautusvelvollisuutta mutta valtuutettu Kilpinen oli asiassa ollut yhteydessä sekä lääninhallitukseen että sisäasiainministeriöön. Kilpinen estettiin tuomasta esille nämä asiat julistamalla hänet jääviksi.

Pertunmaalla 16.4.2007

HH

Kunnanhallitus esitti valituksen hylkäämistä ja laadimme KHO:lle selvityksen:

VASTASELITYS PERTUNMAAN KUNNANHALLITUKSEN SELITYKSEEN 14.5.2007

Kunnanhallitus ei selityksessään esitä perusteita valitukseni hylkäämiseksi.

Kunnanhallitus ei edelleenkään esitä, millä perusteella Kilpinen olisi ollut esteellinen asiassa. Kuntalain 52 § mukaan valtuutettu on valtuustossa esteellinen käsittelemään asiaa, joka koskee häntä henkilökohtaisesti. Asiamies ei valtuustossa ole esteellinen, muissa elimissä kyllä.

Kantani on edelleen, että kunnanjohtaja käytti jääviysväitettä asian kunnollisen käsittelyn estämiseksi. Kilpiselle ei annettu mahdollisuutta puolustautua, vaan hänet komennettiin ulos kokouksesta. Kummallista kyllä kunnanjohtaja ei ollut keskustellut asiasta Kilpisen kanssa ennen kokousta, vaikka esteellisyyden ilmoittaminen lain mukaan kuuluu esteelliselle itselleen.

Mitään sopimusta koulun jatkokäytöstä ei ollut vaikka kunnanhallituksen puheenjohtaja näin väitti ja asia kirjattiin pöytäkirjaan. Tähän kunnanhallitus ei selityksessään ota kantaa.

Myös kunnanjohtajan virheellisen väitteen valtionosuuksien palauttamisesta muistavat monet valtuutetut. Opetusministeriössä ei edelleenkään ole tehty päätöstä, jonka mukaan palauttamisvelvollisuutta ei olisi. Kunnanhallituksen selityksessä on tässä selkeä virhe, eikä hallitus kerro, kuka ja millä perusteilla on "ilmoittanut, että … … palauttamisvelvollisuutta ei ole".

Mielestäni Kilpisen jääviyttä valtuustossa 20.12.2004 tulisi tutkia tarkkaan. Mikäli Kilpinen ei ollut esteellinen, kunnanjohtajan käyttäytyminen kokouksessa oli erittäin törkeä.

Muutenkin olemme valituksissamme osoittaneet monia virheitä asian käsittelyssä ja Ruorasmäen koulukiinteistön jatkokäyttö tulisi ottaa uudelleen tarkasteluun.

Pertunmaalla 19.6.2007

HH

Kyläyhdistyksen pääsivulle >>>
Järvi-Suomen kylät ry:n pääsivulle >>>

..