Ruorasmäen uutta valitusta ei tutkita

Kuopion hallinto-oikeus ilmoitti ensin tiedotteellaan 6.5.2008, että uusi valitus Ruorasmäen entisen koulun myynnistä otetaan käsittelyyn. Kunnanhallitus kuitenkin väitti, että kyseessä oli vain valtuuston päätöksen toimeenpanoa ja hallinto-oikeus tyytyi tähän ja päätti jättää valitus tutkimatta. Kyläläiset valittivat hallinto-oikeuteen siitä, että kunnanhallituksen päätös myydä kiinteistö ei noudata valtuuston aiemman päätöksen ehtoa. Lisäksi Ruorasmäen kyläläisiä ei ole kuultu asianosaisina valmistelun aikana ja kyläläisten rakentaman kuntoradan tulevaisuutta ei ole selvitetty. Kunnanhallituksen päätökselle vaaditaan toimeenpanokieltoa.

Valtuusto päätti aikanaan myydä koulun yrityskäyttöön sillä ehdolla, että "laaditaan sopimus, joka mahdollistaa koulukiinteistön yhteisöllisen käytön myynnin jälkeen...". Asia on ollut jäissä siitä lähtien valitusten takia. Nyt kunnanhallitus aikoo myydä koulun, vaikka mitään yhteisöllistä käyttöä mahdollistavaa sopimusta ei ole solmittu. Ostaja on tehnyt alustavan esityksen tammikuussa 2005 mutta kyläkokous oli yksimielisesti sitä mieltä, että esitys ei mahdollista yhteisöllistä käyttöä.

Asiasta kerättiin 3.-11.4.2008 peräti 96 nimen vetoomus kunnanhallitukselle. Vetoomuksen otti 14.4. vastaan valtuuston puheenjohtaja Jari Leppä ja kunnanjohtaja Juha Torniainen. Leppä lupasi, että valtuuston päätöstä noudatetaan myös yhteisöllisen käytön osalta. Torniainen piti mahdollisena, että yhteisöllinen käyttö kirjattaisiin rasitteena kauppakirjaan.

Samana iltana vetoomuksen luovuttamisen jälkeen kunnanjohtaja esitti hallitukselle, että kylätalo myydään ilman rasitetta, pelkällä kunnan ja ostajan välisellä sopimuksella yhteisöllisestä käytöstä. Kunnanhallituksen pöytäkirjasta selviää, että myyntitouhussa on runsaasti kylien ja kunnallispoliitikkojen välistä nokittelua. Kunnanhallituksen puheenjohtaja ehdotti, että ruorasmäkeläinen jäsen Esko Kilpinen todetaan esteelliseksi käsittelemään asiaa. Jääväysesitys on erikoinen, eikä se saanut kannatusta ja raukesi. Hallitus kuitenkin äänestyksellä hyväksyi myynnin.

Kyläläisten vetoomus tulee vielä kunnanhallituksen ja kunnanvaltuuston käsittelyyn ja uuden valituksen käsittely hallinto-oikeudessa vie aikansa. Kyläläiset toivovat, että asian käsittely aloitettaisiin alusta.

Valitus hallinto-oikeuteen kunnanhallituksen päätöksestä >>>
Eriävä mielipide kunnanhallituksessa 14.4.2008 >>>
Kunnanhallitukesen pöytäkirja >>>
Kirjelmä kunnanhallitukselle 14.4.2008 >>>
Kyläkokouksen kannanotto ostajan esitykseen 28.2.2005 >>>
Kyläyhdistyksen ja Kisailijoiden esitys talon yhteisöllisestä käyttöstä 16.1.2005 >>>

Ravioskorven entinen koulu myytiin kyläyhdistykselle kylätaloksi >>>
Pappisen entinen koulu on vuokrattu kyläyhdistykselle kylätaloksi >>>
Mynttilän entinen koulu myytiin kyläyhdistykselle ja toimii kylätalona >>>
Marjoniemen entinen koulu on vuokrattu kyläyhdistykselle kylätaloksi >>>
Pärnämäen kuoulu vuokrattiin kylätaloksi ja lunastettiin kyläyhdistykselle vuonna 2006 >>>

Kyläyhdistyksen pääsivulle >>>
Järvi-Suomen kylät ry:n pääsivulle >>>

..