Kunnallisvalitus Pertunmaan kunnan kunnanvaltuuston päätöksestä myydä Ruorasmäen koulukiinteistö

Yhteenveto 23.11.2005 annetusta vastineesta:

Koulun ostajan vastineessa puolustetaan kunnan tarjouskilpailua Ruorasmäen kylätalosta. Hänen mainitsemat asiat ovat kuitenkin tapahtuneet vasta tarjouskilpailun jälkeen, joten tarjoajat eivät olleet yhdenvertaisia eikä kunnanhallitus tai valtuusto ole perustellut valintaa asianmukaisesti.

 • Lyhyt katsaus tapahtumien aikatauluun:

  • 31.8.2004: tarjouskilpailun ensimmäinen kierros päättyi.
  • 28.10.2004: jätimme tarjouksemme koulukiinteistöstä kunnan teknilliselle johtajalle. Hän ei maininnut tontin koon virheestä. Tarjous perustuu yhteisölliseen käyttöön ja siitä esitimme laajan suunnitelman.
  • 31.10.2004: tarjouskilpailun toinen kierros päättyi.
  • 8.11.2004: Kunnanhallitus päätti jatkaa neuvotteluja Heinosen-Nurmisen ja Ruorasmäen kyläosuuskunnan kanssa.
  • 19.11.2004: Keskustelu Torniainen, Mattila, Palmu, Hausen jossa ensimmäistä kertaa kävi ilmi mm. tontin todellinen koko.
  • 13.12.2004: Kunnanhallitus päättää esittää koulun myymistä Palmulle.
  • 20.12.2004: Valtuuston päätös myynnistä.
  • 16.1.2005: Kyläläiset laativat uuden esityksen talon yhteisöllisestä käytöstä.
  • 7.2.2005: Keskustelu Torniainen, Mattila, Palmu, Tonteri, Hausen, Kilpinen johon Ilari Palmu vastineessaan kohdassa 1. viittaa.
  • 21.2.2005: Ilari Palmun esitys yhteisöllisestä käytöstä, käytännössä huoneen vuokraustarjous.

 • Tarjousvaiheessa tontin oikea koko ei ollut tiedossamme.

 • Sopimusluonnos yhteisöllisestä käytöstä tuli pitkään hallituksen ja valtuuston päätösten jälkeen.
  Tarjouksessaan Palmu sanoo kiinteistön käyttötarkoituksiksi: "- vakituinen asunto
  - yritystoiminta"

 • Kunnanhallitus ei ole missään todennut, etteivät muut myyjät olisi voineet tarjota yhteisöllistä käyttöä.

 • Kunnanhallitus ei ole selvittänyt Palmun yritystoiminnan laajuutta tai esimerkiksi mahdollisia verotuloja kunnalle tai työpaikkojen määrää. Keskustelussa 19.11. hän esitteli joitakin yritysideoita, mm. moottorikelkkojen vuokrausta mutta tällä hetkellä hänellä ei ole tämän alan yritystoimintaa. Hänen yrityksensä Palmtrim on perustettu keväällä 2004 ja se ei esiinny esimerkiksi puhelinluettelossa tms.

Kaiken kaikkiaan pysymme kannassamme, että tarjouskilpailussa oli suuria virheitä ja että kunnanhallitus ei ole perustellut Palmun valintaa entisen koulun ostajaksi. Muutkin valituksemme kohdat ovat aiheellisia. Päätös on kumottava ja asian valmistelu aloitettava alusta ja reilun pelin hengessä.

Kyläyhdistyksen pääsivulle >>>
Järvi-Suomen kylät ry:n pääsivulle >>>

..