RUORASMÄEN KYLÄYHDISTYS RY
RUORASMÄEN KISAILIJAT RY

Pertunmaan kunnanhallitus

ESITYS RUORASMÄEN KOULUKIINTEISTÖN YHTEISÖLLISESTÄ KÄYTÖSTÄ

Kunnanvaltuusto päätti 20.12.2004 hyväksyä Ilari Palmun ostotarjouksen Ruorasmäen koulukiinteistöstä "hintaan 80 000 euroa sillä edellytyksellä, että Ilari Palmun kanssa laaditaan sopimus, joka mahdollistaa koulukiinteistön yhteisöllisen käytön myynnin jälkeen...".

Koska on käynyt selväksi, että myydessään koulukiinteistön kunta joutuisi palauttamaan suurimman osan kauppasummasta valtiolle, esitämme että kiinteistöä ei myydä vaan vuokrataan kyläyhdistykselle. Kansanedustaja Esa Lahtela teki 29.11.2000 aloitteen eduskunnassa valtionosuuden palauttamissääntöjen lieventämisestä koska "kunnat ovat joutuneet maksamaan palautuksena valtionosuutta joissakin tapauksissa huomattaviakin summia" mutta säännöt jäivät voimaan ja Ruorasmäen koulun myynti tai sen käyttötarkoituksen muuttaminen muuhun kuin yleishyödylliseen käyttöön joh-taisi valtionosuuden palauttamiseen yli 60 000 euron verran.

Valtuuston päätöstä tulee joka tapauksessa olemaan erittäin vaikea panna toimeen, koska Ilari Palmun tarjouksessa talon käyttötarkoituksina on mainittu vakituinen asun-to ja yritystoiminta. Palmu ei ole antanut mitään lupauksia yhteisöllisestä käytöstä mikä on ymmärrettävää, kun talon pinta-ala on vain 238 m2. Paitsi alla oleva ehdotus myös tarjouksemme vuokrata talo yhteisölliseen käyttöön on yhä voimassa.

Jos kiinteistö myydään, ehdotamme, että kauppakirjaan kirjataan rasitteena että kylän yhteisöillä on oikeus maksutta käyttää kylätaloa seuraavasti:

  • Kylätoimikunnan kokoontuminen (10 h. enintään 15 kertaa vuodessa). Kyläyhdistyksen hallitusta sanotaan kylätoimikunnaksi. Se kokoontuu varsinaisiin kokouksiin ja suunnittelupalavereihin 1-2 kertaa kuukaudessa. Kokouksissa on suunniteltu mm. vuosittaisia Maljakivihiihtoja joihin on osallistunut noin 200 hiihtäjää, vuosittaisia teatteriretkiä (noin 30 osallistujaa), kyläiltamia ja erilaisia hankkeita. Kylätoimikunnassa on 10 jäsentä, kokouksissa 6-10 osallistujaa.
  • Kyläyhdistyksen tilaisuudet (ulkoilmatilaisuudet enintään 7 kertaa vuodessa, sisätilaisuudet enintään 10 kertaa vuodessa, sisätilaisuuksissa enintään 50 henkilöä, tarvittavat paikoitustilat ja keittiön käyttöoikeus) . Kyläyhdistys on viime vuosina järjestänyt kylänäytelmän/kyläilkamat heinäkuussa (400 - 500 henkeä, 1-2 kertaa kesässä), puurojuhlat joulukuussa (40-50 osallistujaa), karonkkailta vuosittain syksyllä kyläilkamien talkooväelle (30-40 osallistujaa) ja kyläkokouksia kaksi kertaa vuodessa. Lisäksi on järjestetty tiedotustilaisuus järvien kunnostuksista, autiotilojen kartoituskokous, vesi- ja viemärikartoituskokous, tupailtoja (syksyllä Risto Volasen kanssa keskustelemassa yli 40 osallistujaa), kylän kehittämisiltoja (kyläsuunnitelma valmistui 2002) sekä hankkeiden suunnittelukokouksia (kyläyhdistyksen johdolla on mm. rakennettu 40 venepaikan satama Hirvilahteen).
  • Kylänäytelmien harjoitukset (30 henkeä korkeintaan 30 kertaa vuodessa). Kylänäytelmiin ja ilkamien järjestämiseen on osallistunut yli 50 talkoolaista, joukossa sekä kyläläisiä että kesäasukkaita. Näytelmiin ja muihin ohjelmiin on osallistunut parhaimmillaan noin 30 henkeä. Harjoituksia on pidetty 2-3 kertaa viikossa touko-heinäkuussa.
  • Harrastekerhoja korkeintaan kolme kertaa viikossa. Kylätalolla kokoontuu keskiviikkoiltaisin naisten voimistelukerho. Osallistujia on viime aikoina ollut 5-7.
  • Muiden yhteisöjen tilaisuudet (urheilutilaisuudet pihapiirissä + saunan ja pesuhuoneiden käyttö enintään 2 kertaa vuodessa, sisätilaisuudet 10 kertaa vuodessa). Ruorasmäen Kisailijat ry järjestää vuosittain kylätalolla Kukon kierros hölkkätapahtuman (noin 200 osallistujaa ja huoltajaa). Ruorasmäen-Lampilanmäen lähetyspiiri järjestää joulumyyjäiset (noin 40 osallistujaa). Lisäksi Kisailijat, osakaskunnat, tiekunnat jne. järjestävät vuosikokouksensa kylätalolla. Kylätalossa järjestetään myös pienimuotoisia perhejuhlia.
  • Yhteisöjen varastot ja arkistot (Kyläyhdistykselle ja Kisailijoille kummallekin kaksi arkistokaappia, kyläteatterille tarpeistohuone, pianon paikka ja kaksi ulkovarastoa penkeille ja tuoleille) . Kylätalolla on Kyläyhdistyksen ja Kisailijoiden varastot (urheiluvälineitä, tarjoilutarpeistoa, kahvinkeittimet, nuorten kerhon elektroniikkavarasto jne.), piano, lentopalloverkko, jalkapallomaalien verkot, lento- ja jalkapallot, ulkorakennuksessa penkit noin 200 henkilölle jne.
  • Valaistun kuntoradan käyttöoikeus sekä kulku ja paikoitustila. Kuntorata on talkoilla rakentama ja Kisailijoiden omistama. Rata kulkee osittain koulun tontilla ja suuremmaksi osaksi naapureiden mailla. Siihen on saatava käyttö- ja kulkuoikeus.
  • Jalkapallokentän käyttöoikeus sekä paikoitustilaa. Kenttä on rakennettu talkoilla ja siinä kokoontuu kesäisin kyläläisiä ja kesäasukkaita pelaamaan jalkapalloa.

Ehdotamme, että kauppakirjaan kirjataan nämä toiminnot mahdollisimman yksityiskohtaisesti. Sopimukseen olisi myös kirjattava, että taloon ei saa muuttaa asumaan, ennen kuin siihen on varattu noin 50 hengen kokoontumistilat.

Pertunmaalla 16.1.2005

Ruorasmäen kyläyhdistys ry ja Ruorasmäen kisailijat ry

Kyläyhdistyksen pääsivulle >>>
Järvi-Suomen kylät ry:n pääsivulle >>>

..