kylä

Järvi-Suomen kylät ry – Etelä-Savo

Mikä?

Etelä-Savon
kunnat ja kylät

Yhteystiedot: hallitus
ja kyläasiamies

Toiminta-
kalenteri

Liity
jäseneksi!

Etelä-Savon Vuoden kylä 2012:
Anttolan seutu, Kerimäki

Mikkelin läänin ja Etelä-Savon Vuoden kylä on valittu joka vuosi vuodesta 1989 alkaen. Etelä-Savon maakuntahallitus valitsi Vuoden kylän kokouksessaan 21.5.2012. Vuoden kylän valinnalla halutaan nostaa esiin kylien monipuolista toimintaa. Etelä-Savossa on runsaasti esimerkkejä aktiivisista kylistä ja tuloksellisesta kylätoiminnasta!

Tänä vuonna palkittiin Etelä-Savon Vuoden kylänä Kerimäen Anttolan seutu. Lisäksi Järvi-Suomen kylät ry:n kunniakirjalla palkittiin Mikkelin Ihastjärvi sekä Mikkelin Korpijärvi. Palkitsemistilaisuus järjestettiin kylätalo Nousulassa 21.5.

vuoden1.jpg

Anttolan koulun pirteässä lauluryhmässä lauloivat Anni Aalto, Jenni Vottonen ja Johanna Hannikainen. Kuvassa myös kyläyhdistyksen sihteeri Tyyne Eronen, puheenjohtaja Marja-Leena Hasselqvist, kylähistorioitsija Esko Mielonen ja kyläkoulun opettaja Minna Kähkönen.

Tilaisuudessa oli mukana kylien ja lehdistön edustajien lisäksi Kerimäen kunnanvaltuuston varapuheenjohtaja Pekka Palm ja kunnanjohtaja Kari Rannanpiha, Piällysmies ry:n hallituksesta Maire Hämäläinen ja Järvi-Suomen kylät ry:n edustajina hallituksesta Jouko Mälkiä, Mikko Karinen ja Kari Mielonen sekä kyläasiamies Henrik Hausen.

vuoden2.jpg

Kunnanjohtaja Kari Rannanpiha kiitti aktiivista kylää ja totesi että aktiivisuus palkitaan muutenkin kuin kunniakirjalla: kylän asukasluku kasvaa nopeammin kuin kirkonkylän, 14.8. vihitään käyttöön uusi kevyen liikenteen väylä ja tänä vuonna kylässä otetaan käyttöön Sosterin uusi eläinlääkintäasema. 40 paikan päiväkoti on jo käynyt pieneksi.
Rannanpihan takana näkyy Järvi-Suomen kylät ry:n lahjoittama Vuoden kylä -palkintoryijy.

vuoden3.jpg

Palkitsemistilaisuuden osallistujia.

vuoden4.jpg

Kunnan onnittelut toivat kunnanvaltuuston varapuheenjohtaja Pekka Palm ja kunnanjohtaja Kari Rannanpiha.

Perustelut Anttolan valinnalle

Anttolan seudun asukasmäärä (noin 1 000) on muihin maakunnan kyliin verrattuna suuri mutta tähänkin suhteutettuna toimintaa ja osallistujia on runsaasti. Perustelut tämän kylän valinnalle ovat seuraavat:

1. Kylä on vaikuttanut pitkäjännitteisesti palvelujen ja infran puolesta. Uusi kevyen liikenteen väylä onkin nyt rakenteilla. Väylän puolesta järjestettiin mielenosoitus vuonna 2005, sen jälkeen asiaa on viety eteenpäin tilaisuuksilla ja pitämällä yhteyttä kuntaan ja tiehallintoon. Alue on kehittynyt suotuisasti, josta yhtenä osoituksena on kunnan uuden päiväkodin rakentaminen kylään vuonna 2011.

vuoden5.jpg

Piällysmies ry:n palkinnon luovutti Maire Hämäläinen. Piällysmiehen kello, maakuntaliiton kunniakirja ja Jäskyn ryijy löytänevät paikkansa kylätalon seinällä.

2. Viime vuonna valmistunut kyläsuunnitelma on laaja ja kunnianhimoinen. Kyläsuunnitelma on jo vaikuttanut laajasti: uusia yrityksiä on perustettu, yhdistysten välinen yhteistyö sekä kylän ja kunnan välinen yhteistyö on lisääntynyt ja myös nuoria on saatu mukaan toimintaan. Kyläkaavan laatiminen aloitetaan tänä vuonna ja kyläsuunnitelma voi toimia siinä yhtenä lähtökohtana.

vuoden6.jpg

3. Kylä tiedottaa aktiivisesti: laajat nettisivut sisältävät yrityshakemiston, tonttipörssin, tietoa aluesuunnittelusta, uutisia ja toimintakalenterin. Kylätiedote jaetaan kaikkiin talouksiin vähintään kolme kertaa vuodessa, ja kylän näkyvyys lehdissä on ollut erittäin hyvä.

vuoden7.jpg

Kylätalon seinältä löytyy runsaasti vanhempia kunniakirjoja sekä viime vuonna ansaitut Kerimäki-seuran juhannuskylätunnus ja maakunnan Vuoden kylä -kilpailun kunniakirja.

4. Tilaisuuksia järjestetään runsaasti kaiken ikäisille. Kylätalo Nousulan vilkas tanssitoiminta pitää yllä tanssiperinnettä ja lisäksi on järjestetty tapahtumia, retkiä ja talkoita.

vuoden8.jpg

Anttolan keväinen koivikko ja kylän taloja.

5. Kylän toimijat osallistuvat maakunnalliseen kylätoimintaan sekä Kerimäen kylien yhteistoimintaan. Kylällä on edustaja myös Piällysmies Leaderin hallituksessa ja tulevaisuudessa myös laajennetun Savonlinnan neuvottelukunnassa (Kerimäki, Punkaharju ja Savonlinna yhdistyvät vuoden 2013 alusta).

Anttolan seudun laajat ja selkeät kotisivut >>>

vuoden9.jpg

Päiväkoti...

vuoden10.jpg

... ja koulu sijaitsevat vierekkäin kauniissa maalaismaisemassa.

Anttolan seutu on ilmoitettu mukaan myös valtakunnallisen Vuoden kylän valintaan. Viime vuonna Etelä-Savon vuoden kyläksi valittiin Kangasniemen Hokka ja valtakunnallinen Vuoden kylän tittelin sai Teijon alueen kylät Salosta.

Kunniakirjat

Samalla Vuoden kylän palkitsemisen yhteydessä muistettiin myös Jäskyn kunniakirjalla kaksi muuta hakijaa: Mikkelin Ihastjärvi ja Mikkelin Korpijärvi.

Ihastjärvi

Ihastjärvellä on kylän kehitys saatu kääntymään nousuun: koulun lakkautusuhka saatiin torjuttua, uuden koulun oppilasmäärä on kasvussa ja koulusta kehitetään koko kylän kaikenikäisten monipalvelukeskusta.

vuoden11.jpg

Kuva Ihastjärven uuden koulun vihkiäisjuhlasta 25.3.2012.

vuoden12.jpg

Ihasttori-tempaus Mikkelin keskustassa 6.8.2011.

Mikkelin Ihastjärven kotisivut >>>

Korpijärvi

Korpijärvelle valmistui kyläsuunnitelma kesällä 2010 ja suunnitelman toimenpiteitä on jo pantu käytäntöön. Kylätalona toimivassa entisessä koulussa järjestetään runsaasti tapahtumia ja kylä osallistuu aktiivisesti myös maakunnallisiin tapahtumiin.

vuoden13.jpg

Kylätalona toimiva Korpijärven entinen koulu.

vuoden14.jpg

Korpijärveläisten eloisa esitys Mikkelin Farmari maatalousnäyttelyn kyläosastolla 30.7.2010.

Mikkelin Korpijärven kotisivut >>>

Takaisin Jäskyn etusivulle >>>

Jäsky kyläasiamies
Tuula Eloranta
kylaasiamies.tuula.eloranta at gmail.com

Jäsky puheenjohtaja
Ilkka Sutinen
0400-722 145
ilkka.sutinen at tyynela.fi

Suomen kylätoiminta ry
02-738 1761
info @kylatoiminta.fi

Palaute: kylaasiamies.tuula.eloranta at gmail.com

Pääsivulle